Ångpannegatans Processer

Vår rapport finns nu att ladda ner från Göteborg stads hemsida

Ett projekt om konst under stadsutveckling med stöd av Statens Konstråd och GBG stad.