Rumstering Bonniers Konsthall 29april-14juni 2009

long story short
Magisterstudenter 2008 Konsthögskolan Valand 3-18 maj Göteborgs Konsthall


Floating a Public Art Exhhibition by the Göteborg Canal 14 -21 Aug 2007


Östgöte eller ej?, Norrköpings konstmuseum 10 nov 2007-6 jan 2008


Examensutställning Rotor Konsthögskolan Valand
5-13 januari, 2008.

Galleri Mors Mössa 3-25 okt 2009
Christin Wahlström
Får, får inte

FEM BOLLAR
Jörgen Persson
Vs
Christin Wahlström

Galleri 54 6-9 januari 2012

"heavy - light - leicht - lätt"

"heavy - light - leicht - lätt"

Galerie Plan.D
26 maj-17 juni 2012